Välkommen till Pharos Media Productions

Vi är ett oberoende förlag som ger ut, distribuerar och säljer böcker och musik inom samma tre fokusområden som Stiftelsen Pharos:

1. Hotet mot människan


2. Hotet mot våra livsmiljöer

3. Hotet mot det öppna samhället